Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Asuntokaupan veroseuraamukset:

Asunnon kaupasta seuraa normaalisti veroseuraamuksia, mutta oman asunnon myyminen on tietyin edellytyksin verotonta, samoin kuin ensiasunnon ostaminen.

Ostaja joutuu yleensä maksamaan ostamastaan asunnosta tai kiinteistöstä varainsiirtoveroa. Tietoa löytyy verottajan sivuilta kirjoittamalla hakuun "varainsiirtovero", tai valitsemalla vero.fi-sivun oikeassa laidassa olevasta linkkikirjastosta linkki asunnon osto (ei tässä).

Kiinteistön tai arvopaperien omistusoikeuden luovutuksesta maksetaan varainsiirtoveroa. Jos veron määrä on alle 10 euroa, veroa ei tarvitse maksaa. Arvopaperipörssissä tehdyistä kaupoista ei makseta varainsiirtoveroa. 

Verottajalta löytyy myös PDF muodossa ohjeet:

Kiinteistön ja arvopaperin luovutuksesta suoritettava varainsiirtovero (pdf)

Varainsiirtovero asunto-osakkeesta on maksettava kahdessa kuukaudessa ja on määrältään 1,6 % kauppahinnasta. Kiinteistönvälittäjän välittämässä kaupassa vero on suoritettava kaupantekotilaisuudessa. Ostaja tarvitsee selvityksen varainsiirtoveron maksamisesta pyytäessään isännöitsijää merkitsemään uuden omistajan osake- ja osakasluetteloon.

Kiinteistön osalta varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta ja se on maksettava samassa ajassa kuin lainhuutoa on haettava eli 6 kk:ssa kaupantekopäivästä. Veron maksun laiminlyönnistä seuraa veronkorotus 20 % verosta kultakin alkavalta kuukaudelta, kuitenkin enintään 100 % eli kaksinkertainen vero. Lainhuutohakemuksen yhteydessä on esitettävä selvitys varainsiirtoveron maksusta tai verovapaudesta, ks. seuraava.

Ensiasunnon varainsiirtovero-vapaus (pdf)

18-40 vuotias ensiasunnon ostaja on vapaa verotuksesta, mikäli hän ei ole omistanut asuntoa aikaisemmin Suomessa tai ulkomailla. Asumista ei edellytetä, vaan pelkkää omistusta ja myös perinnön, lahjan tms. kautta saatua omistusta.

Maapohjan ja tilojen omistuksen osalta on rajoituksia, verottaja on halunnut rajoittaa verovapauden pelkästään asuntoon, ei muihin tiloihin tai maapohjaan.

Jos esimerkiksi puolisoista toinen on oikeutettu verovapauteen, voidaan verovapaus myöntää hänen osuuteensa.

Tarkemmin ehdoista ja menettelytavasta yllä olevasta linkistä.

Asunnon myynnin veroseuraamukset:

Verottajan sivuilla olevasta linkkikirjastosta (oikealla) löytyy linkki asunnon myynti (ei tässä) tai kirjoita hakuun "asunnon myynti".

Asunnon myyjän harteille jää mahdollisesti asunnon myyntivoitosta maksettava luovutusvoittovero, mikäli siitä ei ole vapaa.

Vakituisen asunnon myynnistä saatu voitto (luovutusvoitto) on verovapaa, jos omistaja on omistanut asunnon vähintään kaksi vuotta. Muuna asuntona käytetyn tai alle kaksi vuotta omistetun asunnon asunto-osakkeiden tai kiinteistön myynnistä syntyvä voitto on veronalaista pääomatuloa. Pääomatulon tuloveroprosentti on 28.

Oman asunnon myyntivoiton verotus (html)

Jos asunnon myynnistä on maksettava luovutusvoittoveroa, on myyjällä valittavanaan kaksi vaihtoehtoa, joista voi valita edullisimman.

Luovuttaja voi laskea todellisen luovutusvoiton myyntihinnan ja ostohinnan erotuksena. Myyntihinnasta voi vähentää ostohinnasta maksetun varainsiirtoveron ja myyntikustannukset kuten ilmoituskulut ja välityspalkkion. Luovutusvoittoa voi pienentää myös ostohintaan lisättävä  omaisuuden perusparannusmenot omistusajalta, mm. menot asunnon arvoa parantavista toimenpiteistä, kuten huoneiston tai rakennuksen varustetason parantamisesta.

Toinen vaihtoehto on ns. hankintameno-olettama, jolloin myyntihinnasta vähennetään alle 10 vuotta omistetusta asunnosta 20 % kauppahinnasta ja yli 10 vuotta omistetusta 40 % kauppahinnasta. Muita vähennyksiä ei tehdä.

Luovutusvoittovero on 28 % luovutusvoitosta.

Tarkemmin luovutusvoittoverosta ja sen laskemisesta ja verovapauden edellytyksistä yllä olevasta (html) linkistä ja alla olevasta (pdf) linkistä.

Luovutusvoittojen verotus vuodesta 2006 alkaen (pdf)

Asuntokaupan verotuksesta voi myös aina kysyä suoraan verottajalta, verovirastojen yhteystiedot löytyvät vasemmalla harmaalla olevasta linkistä yhteystiedot, tai voit kääntyä oman verotoimistosi puoleen.

14.02.2008: Kaleva.Plus: Kunnalle myydyn kiinteistön myyntivoitto verottomaksi!

©2019 bitlex - suntuubi.com