Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Asuntokaupan tärkeimmät säädökset:

Tärkein asuntokauppaa säätelevä laki on Asuntokauppalaki (1994/843) siinä muodossa kuin se on ollut voimassa 1.1.2006 alkaen. Uudistetussa asuntokauppalaissa pyritään erityisesti suojaamaan uuden asunnon ostajaa kun asuntoa myydään ja markkinoidaan ennenkuin se on valmistunut. Voidaan jopa sanoa, että sillä, joka ostaa asunnon ennen sen valmistumista on ainakin lain kirjaimen mukaan parempi suoja kuin valmiin asunnon ostajalla. Tämä sen vuoksi, että myyjän (rakennuttajan) vastuuta säännellään tarkasti rahoituksen ja vakuuksien osalta. Vakuus on asetettava myös rakennuttajan suorituskyvyttömyyden varalta, ja periaatteessa rahoittajan eli normaalisti pankin tulisi valvoa rakennuttajan rahankäyttöä ns. RS-järjestelmän kautta.

Asuntokauppalain edellyttämä vakuusjärjestelmä vaatii että uuden asunnon ensimmäinen myyjä (rakennusliike, rakennuttaja, "grynderi") on asetettava vakuus 10 vuodeksi rakennusvirheiden ja suorituskyvyttömyyden varalta. Ostaja on tätä kautta turvattu, vaikka rakennuttajana toimiva rakennusliike ajautuisi konkurssiin, tarkemmin Rakennuttaja & vakuuksien asettaminen. Kaytännössä vakuus tarkoittaa rakennuttajan ottamaa vakuutusta.

Asuntokauppalain mukaiset tehtävät

Asuntokauppalaki sisältää säännökset turva-asiakirjamenettelystä osakkeenostajan suojaamiseksi rakentamisvaiheessa. Perustajaosakkaan on luovutettava laissa määrätyt asiakirjat säilytettäväksi. Lääninhallitus toimii turva-asiakirjojen säilyttäjänä silloin, kun osakeyhtiö ei ole ottanut talletuspankilta tai muulta luottolaitokselta luottoa.

Säilyttäjän on tarkastettava, että asiakirjojen sisältö vastaa säädettyjä vaatimuksia. Säilyttäjälle on myös luovutettava vapaina olevat kiinnitetyt velkakirjat. Turva-asiakirjojen sisällöstä annetaan tietoja, jäljennöksiä tai todistuksia niitä tarvitseville. Säilyttäjän on myös seurattava asetettujen vakuuksien riittävyyttä. Se myös painattaa osakekirjat, jotka sitten luovutetaan ostajalle kauppasopimuksen mukaisten velvoitteiden tultua täytetyksi.

(Oulun lääninhallitus, oikeus-hallinto-osasto)

Eityisen varovainen tulee olla mikäli esimerkiksi rivitaloasuntoa myydään markkkinointivaiheessa kiinteistöosuutena ja siihen liittyvänä urakkasopimuksena, mahdollisesti ostaja ei saa tällöin asuntokauppalain tarkoittamaa suojaa rakennusvirheiden ja urakoitsijan suorituskyvyttömyyden varalta. Rivitaloyhteisöllä ei ole toimivia hallintoelimiä ja asukkailla ainoastaan kiinteistöosuus hallinnanjakosopimuksen perusteella. Tällaisia kohteita on markkinoitu jopa maanlaajuisen pankkisidonnaisen välitystoimiston kautta. Lisää tietoa tällaisesta tilanteesta voi kysyä esimerkiksi palautelomakkeella.

Hyviä sivustoja asuntokauppalaista ovat seuraavat: Kiinteistötoimisto K.N.Vuorinen, taloyhtiö.net, oikeusministeriö, asuntokaupan vaiheet (rakennuttajan näkemys), asuntotieto.com,

Muita asuntokauppaa koskevia lakeja:

Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista 15.2.2001/130.

Asetus koskee ainoastaan elinkeinonharjoittajia, siis lähinnä välittäjiä ja rakennuttajia. Yksityisen myyjän on kuitenkin hyvä noudattaa asetusta ohjeena ilmoittelussa ja esitteiden laadinnassa. Ilmoittelussa on mainittava:

- asunnon tyyppi, asunnon sijainti, asumiskäyttöön myytävästä rakennuksesta ja huoneistosta asuintilojen pinta-ala ja huoneluku, suunnitteilla tai rakenteilla olevan asunnon arvioitu valmistumisaika ja markkinoinnista vastaavan nimi ja yhteystiedot.

Tarkemmat vaatimukset selviävät asetuksen tekstistä.

Kuluttajansuojalaki  20.1.1978/38 : 9 Luku  (5.1.1994/16) Taloelementtien kauppa ja rakennusurakka:

Kuluttajasuojalain 9 luku on tärkein laki, jos asunnon hankkija ostaa määräalan tai tontin ja rakennuttaa sille joko talopaketin tai rakennusurakkana rakennuksen. Tarkemmin tästä kategoriassa kiinteistön kauppa ja kategoriassa urakka.

Kuluttajansuojalaki tulee muutenkin kysymykseen useissa oman asunnon korjaustöissä, erityisesti keittiö- ja kylpyhuoneremontit ovat osoittautuneet riitaherkiksi.

Kuluttajasuojalain osalta on syytä huomata että se koskee kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välistä oikeussuhdetta. Sen vuoksi lain tärkeimmäksi tehtäväksi on jäänyt asuntokaupan osalta talopakettikauppa ja rakennusurakka, koska tällöin osapuolina on yleensä kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja.

Kiinteistön kauppa:

Kiinteistön kauppaa sääntelee Maakaari 12.4.1995/540. Tärkeimmät eroavaisuudet itse kaupassa ovat kiinteistön kauppakirjan muotovaatimukset ja kaupan vahvistaminen julkisella kaupanvahvistajalla.

Asunnon- ja kiinteistönvälitystoimintaa koskevat lait:

Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä 15.12.2000/1074

Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä 15.12.2000/1075

Laeissa määritellään välitysliikkeen velvollisuuksista liiketoiminnassaan ja niiden valvonnasta. Nopeammin asiasta saa selkoa mm. Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton sivuilta tai CEPI-sivulta.

Alla olevalla lomakkeella voit kysyä asuntokauppaa säätelevistä laeista ja asetuksista:

Kysymys:

Lisätiedot:


Täytä tarpeelliset yhteystiedot, ainoastaan sähköpostiosoite on välttämätön!

Nimi:


Osoite:


Puhelin:

Sähköposti:
  (Pakollinen)

Tarkista teksti ja lähetä. Huom! Tyhjennys poistaa koko tekstin.
©2019 bitlex - suntuubi.com